ÖN KAYIT & NAKİL: +90 (212) 568 98 68

Sağlık Bakım Teknisyenliği


Sağlık Bakım Teknisyenliği Nedir?


Toplumdaki birey ya da bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

Sağlık bakım teknisyenliği dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Görev ve Sorumluluklar


[list]

 • Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır,
 • Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına yardım eder,
 • İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir,
 • Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder,
 • Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder,
 • Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder,
 • Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar,
 • Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

[/list]

Eğitimin Süresi ve İçeriği


[list]

 • Alan programının toplam eğitim süresi 4 eğitim-öğretim yılıdır.
 • Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.
 • 11. yıl ve 12. yıllarda staj eğitimi başlamaktadır.

[/list]

Çalışma Ortamı ve Koşulları


Sağlık bakım teknisyenleri meslekte iş bulma olanağı cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yeterli puanın alınmasına, özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır. Sağlık bakım teknisyenleri, özel hastane ve poliklinikler, devlet ve üniversite hastaneleri, özel ambulans servisleri ve özel tıp merkezlerinin acil servis ve yoğun bakım alanlarında iş bulabilirler. Özel sektörde sağlık alanında rahatlıkla iş bulmakla birlikte kamu alanında pek çok branşta istihdam edilecektir.

Mesleki ve Akademik Olanaklar


Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler öğrenciler, YGS ve LYS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir.Ayrıca 2 yıllık ön lisans bölümlerinden bazılarına sınavsız geçme hakları mevcuttur. 2 yıllık Ön lisansı başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini tamamlayabilirler.

Sağlık Bakım Teknisyenliği İçin Sınavsız Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler:

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Elektronörofizyoloji
 • İlk ve Acil Yardım
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Odyometri
 • Otopsi Yardımcılığı
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Podoloji
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Sağlık Bakım Teknisyenliği İçin Ek Puanla Girilebilecek 4 Yıllık Bölümler:

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2
 • İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2
 • Perfüzyon YGS-2
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6
 • Sağlık Kurumları Yönetimi YGS-6
 • Sağlık Yönetimi YGS-6