ÖN KAYIT & NAKİL: +90 (212) 568 98 68

Eğitimde Farklılıklar


Mesleki uygulamalarda ilgili mesleğe yönelik model ve kuramlarını kullanmak.


Mesleki uygulamalarda biyolojik, psikolojik ve sosyal bilimlerden edindiği geniş tabanlı bilgiyi birleştirmek ve bunları uygulamaya aktarmak.


Öğrenme becerisi kazanarak yaşam boyu öğrenmeyi kendi değer sistemine katmak.


Mesleği ile ilgili sürekli araştırma yapıp, tüm dünyadaki teknolojik olanaklardan, makale, bilimsel kaynaklar ve yeniliklerden yararlanarak uygulamaya dökebilmek.


Bakımın sürekliliğini sağlamak amacıyla sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği halinde çalışmak.


Planlanan araştırmaların uygulamasına katılmak, araştırma sonuçlarını kullanmak.


Profesyonel gelişimine katkıda bulunacak etkinliklere katılmak.


Birey, aile, grup ve toplumun eğitim gereksinimlerini değerlendirmek ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık becerisi kazanmak.


Bireysel ve mesleki yaşamında bilimsel, etik ve profesyonel değerlere sahip olmak.


Mesleklerinin tarihi gelişim sürecini öğrenerek mesleğe sahip çıkmasını ve geliştirmesini sağlamak.


Nitelikli sağlık personeli yetiştirmek, sağlık sektörüne katkı sağlayan, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, toplumsal hassasiyetleri özümsemiş insan sağlığı ve çevreye duyarlı, şefkatli, katılımcı, paylaşımcı, istikrarlı ve yenilikçiliği ilke edinmiş sağlık personelleri yetiştirmektir.