ÖN KAYIT & NAKİL: +90 (212) 568 98 68

Eğitim


Gelişmiş Eğitim Standartları


Eğitim ve öğretim kavramları genellikle bir birlerinin yerine kullanılan ve anlam olarak yakın zannedilen kavramlardır. Aslına bakılırsa eğitim ve öğretim bir birlerinden farklı kavramlardır ve farklı amaçlar gerçekleştirme süreçleridir.

Eğitim en genel manada insanda davranış değişikliği yapma süreci olarak tanımlanabilir. Tabi bu tanımdaki davranıştan kastedilen istendik yönde meydana gelen değişikliklerdir. Eğitime tabi tutulan kişilerde eğitimi verenlerin doğru olarak kabul ettiği davranışları yerleştirme amacı vardır. Eğitim hayatın her aşamasında iyi yönde ya da kötü yönde vardır. Okullar eğitimin olumlu yönünü sistematik bir biçimde yapan kurumlar olarak nitelendirilebilirken, sokaklarda da yine eğitim vardır ama bu istenmeyen davranışlar olarak gösterilebilir.

Öğretim kavramı ise insanların davranışları ile ilgilenmez. Öğretim, belli alanlardaki bilgileri hedef kitleye kazandırmak demektir. İnsanın sosyal yönünden ziyade zihinsel yönü ile öğretim faaliyetleri aracılığı ile ilgilenilir. Öğretimde kişinin davranışlarının olumlu olup olmadığına bakılmaz. Amaç programlarla belirlenen bilgilerin kişiye aktarılmasıdır.

Eğitim ve öğretim en eski çağlardan beri bir birinden farklı bile olsa hep bir birlerine paralel olarak görülmüştür. Eğitim olmadığı yerde öğretimin olamayacağı fikri her dönemde güncelliğini korumuştur. Bu yüzden mutlaka bu iki kavramdan birini diğerinin önüne çıkarmak yerine ikisini beraber düşünmek gerekir.

AFM Eğitim Kurumları, günümüzde en yoğun insan kaynağı eksikliği bulunan sağlık alanı için; sahip olduğu gelişmiş eğitim standartlarıyla özgüveni yüksek, kullandığı en yeni teknoloji ve bilgi kaynaklarıyla modern, sosyal etkinlikler ve etkili rehberlikle sosyal kabiliyetleri üstün bireyler yetiştirmek için kurulmuştur.

Günümüzde sağlık personeli eksikliği hem kamuda hem de özel sektörde kriz boyutlarına ulaşmıştır. Bu istihdam açığı bizi, sağlık konusunda yüksek standartlarda eğitim sağlamak ve bu yolla hem Ülkemize ve hem de Ülkemiz gençliğine hizmet etmek yolunda teşvik etmiştir.